LARNAKAN JA FAMAGUSTAN SUOMI-KOULUN HISTORIA JA ESITTELY

 

 

Larnacan Suomi-koulu on perustettu 1994 Satu Taka-Eilolan (Haapasen) aloitteesta. Sitä ylläpitää Larnacan ja Famagustan Suomi-koulun Kannatusyhdistys. Larnacan ja Famagustan Suomi-koulu poikkeaa täysin maailman kaikista muista Suomi-kouluista, sillä koulussamme ei ole vakituista opettajaa, vaan se toimii ainoastaan opettajaopiskelijoiden voimalla. Toimimme harjoituskouluna neljälle yliopistolle;  opettajamme tulevat Oulun, Lapin, Joensuun ja tänä vuonna ensi kertaa Jyväskylän yliopistoista, ja opiskelevat varhaiskasvatusta, suomenkieltä, soveltavaa kasvatustiedettä, ovat tulevia luokanopettajia tai aineenopettajia. Joka vuoden marraskuun puoleen väliin  mennessä halukkaat opiskelijat lähettävät hakemuksensa seuraavalle vuodelle oman yliopistonsa yhdyshenkilölle tai suoraan Suomi-koulun puheenjohtajalle. Yhdyshenkilöt taas vuorostaan lähettävät hakemukset eteenpäin Suomi-koulun puheenjohtajalle. Hänen tehtävänään on organisoida opettajat koko seuraavan vuoden ajalle. Yleensä opettajia on kaksi yhtäaikaa.

 

Suomi-koulussa työ poikkeaa täysin suomalaisessa peruskoulussa tehtävästä harjoittelusta. Kyproksella opiskelija toimii harjoittelussaan itsenäisesti ja joutuu itse reflektoimaan itseään ja opetustuokionsa toimivuutta niin opetusmenetelmien kuin välineidenkin suhteen. Tämä seikka asettaakin Suomi-koulun harjoittelijoille erityisvaatimuksen itsenäisestä, omatoimisesta ja vastuullisesta luonteesta. Harjoittelijaa kohdellaan oikeana opettajana ja hän on yksin vastuussa ryhmästä jossa saattaa olla laajakin skaala eri ikäisiä ja tasoisia lapsia. Harjoittelija on itse vastuussa opetuksesta, asumisesta, ruokailusta sekä muusta ajankäytöstä. Tärkeintä on itse työ, pitää hyvää huolta lapsista ja tarjota heille mahdollisimman hyvää opetusta, sillä Suomi-koulun opettaja on lasten äitien ohella tärkein linkki suomenkieleen. Koulun paremman toimivuuden takia yritämme ajoittaa opettajat siten, että lähtevät opettajat ehtivät tavata uudet opettajat ja kertoa henkilökohtaisesti koulun toiminnasta seuraavalle opettajalle.

 

 

Kummitoiminnan Sotkamon koulutoimen kanssa olemme aloittaneet vuonna 2006 ja yhteyshenkilönämme Sotkamossa on idean äiti Eeva-Liisa Heikkinen. Hän, yhdessä opettajakollegansa Liisa Norvannon kanssa vuonna 2005 arvioivat lapsemme ja auttoivat meitä tekemään oppilaskortiston, johon jokainen opettaja kirjoittaa miten on opetuksessa kulloisenkin lapsen kanssa edennyt, missä hän kaipaisi apua ja mitä hän jo osaa. Näin tiheään vaihtuvat opettajat tietävät heti missä mennään, eivätkä he hukkaa kallista aikaa miettien mitä lapsi osaa ja mitä ei. Saamme Sotkamosta suuremmoista apua koulukirjojen hankinnassa ja Eeva-Liisa Heikkinen on aina valmis neuvomaan kouluun liittyvissä kysymyksissä.

 

Vuodesta 2006 koulumme on toiminut myös Paralimnissa, ja nyt nimitämmekin kouluamme Larnacan ja Famagustan Suomi-kouluksi. Pitkien matkojen vuoksi päätimme että opettajien on helpompi matkustaa Paralimniin, kuin kaikkien lasten sieltä Larnacaan, varsinkin kun paikallinen joukkoliikenne ei ole maailman huippuluokkaa. Nyt koulumme on kuitenkin velvollinen maksamaan opettajien koulumatkat Paralimniin. Kummassakin kaupungissa me olemme saaneet luokkahuoneet käyttöömme tavallisilta kreikankielisiltä ala-asteilta. Suomi-koulumme toimii Larnacassa Kalogeran koulun tiloissa ja Paralimnissa 2. peruskoulussa.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One Response to “LARNAKAN JA FAMAGUSTAN SUOMI-KOULUN HISTORIA JA ESITTELY”

  1. maila eichhorn Says:

    Erittäin hyvä koulun historian ja toiminnan esittely! Tästä voivat ottaa mallia monet muutkin Suomi-koulut. Onnea!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: